Lekarze POZ nie zwalniają tempa,

przychodnie potrzebują wsparcia.

Kiedy zachorujecie Wy lub Wasze dzieci miejscem pierwszego kontaktu są najczęściej poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. To tutaj diagnozujemy się i leczymy, wykonujemy szczepienia ochronne, robimy badania profilaktyczne. Lekarze rodzinni udzielają rocznie ponad 150 milionów porad, pielęgniarki i położne opiekują się naszymi seniorami i naszymi dziećmi w domach.

 

uf9e3dce30d690ca.jpeg

W niezwykle trudnych czasach pandemii troska o zdrowie, a zwłaszcza zdrowie najmłodszych, jest priorytetem, a poradnie POZ stanęły w obliczu nowych wyzwań. W obliczu zagrożenia COVID-19, pierwsza linia walki odbywa się w lecznictwie szpitalnym, jednak to do POZ nadal trafia ponad pół miliona chorych dziennie! Często są to osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19. Dzięki szybkiej reakcji, zaangażowaniu i determinacji wprowadzona została praktycznie z dnia na dzień teleporada i poszerzony został zakres wystawiania e-recept i e-ZLA. Trudno sobie wyobrazić dziś pracę bez tych funkcjonalności. Mimo to, część pacjentów musi być zbadania i diagnozowana w poradniach. Dal tych pacjentów poradnie musiały się wyposażyć w środki ochrony, których nigdy wcześniej nie stosowały na taka skalę i do których dostęp znacznie się obecnie utrudnił.

Lekarze, pielęgniarki i położne POZ zostali z dnia na dzień wrzuceni na bardzo głęboką wodę. Nikt w Polsce nie był gotowy na to co się stało. Zużycie środków ochrony wzrosło wielokrotnie, a finansowanie z NFZ uwzględnia takiej sytuacji. W przychodniach POZ brakuje sprzętu, chroniącego lekarzy, pielęgniarki, położne przed zakażeniem, a każdy przypadek zakażenia wśród personelu udzielającego świadczeń POZ wyłącza przychodnię z pracy na co najmniej dwa tygodnie. Często jest to jedyna przychodnia w okolicy.

Aby świadczenia (przyjmowanie pacjentów przez lekarzy, szczepienia dzieci wykonywane przez pielęgniarki, opieka położnych nad noworodkami) były w pełni bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, niezwykle potrzebne są tam środki ochrony indywidualnej. Maseczki, przyłbice, czepki, rękawice, fartuchy, kombinezony, chronią nie tylko personel medyczny, ale przede wszystkim Nas – pacjentów – przed zakażeniem. Bez świadczeń POZ system opieki zdrowotnej w Polsce może zawalić się po kilkunastu dniach.

Nasza Fundacja do tej pory przekazała placówkom POZ w woj. łódzkim środki ochrony zakupione z funduszy przekazanych przez Porozumienie Łódzkie-Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia za sumę ok 400000 PLN, oraz rozdzieliła 4500 maseczek chirurgicznych przekazanych prze delegaturę OIL w Łodzi.

Fundacja „Razem dla zdrowia” (fundacjapoz.pl) wraz z Porozumieniem Łódzkim niniejszym uruchamia publiczną zbiórkę w celu zakupu kolejnych środków ochronnych dla personelu medycznego w POZ i zintensyfikowania działań wspierających przychodnie POZ zrzeszone w Porozumieniu Łódzkim. (lista).

Zaufanie, które nam Państwo co dzień okazujecie, jest dla nas bardzo cenne i motywuje do działania. Teraz to my potrzebujemy Waszej pomocy i wsparcia, aby świadczenia udzielane dla Was odbywały się w bezpiecznych warunkach i były jeszcze bardziej skuteczne.

porad lekarskich w POZ dziennie

porad lekarskich w POZ miesięcznie

porad lekarskich w POZ rocznie

Jeśli Państwo preferują wpłatę bezpośrednio:

FUNDACJA RAZEM DLA ZDROWIA
KRS: 0000603336,
NIP: 7252121362,
REGON: 363770981

93 1240 3060 1111 0010 6716 7008

 

Przypomnijmy, że każda darowizna przekazana na rzecz Fundacji Razem dla Zdrowia może zostać odliczona od dochodu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie serwisu zrzutka.pl  „Darowizny, a podatek”